Padd'ndag

Toer de Boer op
Datum: zaterdag 2 september 2017 10:00 - 17:00

Locatie: Vriezes Erfgoed Wapenveld  |  Plaats: Wapenveld

Dit jaar veel extra's op de Padd'ndag

WAPËNVELD – Omdat dit jaar de 35e editie van de Padd'ndag wordt gehouden en de nieuwe schuur wordt geopend, heeft de Padd'ndag op zaterdag 2 september een extra feestelijk programma. Van een kinderwagenparade, een apenbrug over en kanoën op het Apeldoorns kanaal tot het WK zeis maaien en rogge dorsen en optredens van het piratenkoor de Waop'nveldse Padd'n en het dweilorkest de Iesselbloazers.kinderwagenparade

Al in 1982 werd er voor het eerst rogge gedorst met als doel de herbouw van molen de Vlijt te ondersteunen die in 1980 door brand werd verwoest. Die activiteit werd zo'n succes dat in 1983 de eerste Padd'ndag in het Stationspark werd gehouden. Elk jaar werd de kas met duizenden euro's gespekt, eerst voor de herbouw en later voor de instandhouding van molen de Vlijt. Nadat wijlen molenaar Willem Vrieze in 2009 zijn hele bezit schonk aan Wapenveld, werd vanaf 2012 de Padd'ndag op Vrieze's Erfgoed gehouden. “Op die manier kunnen we de bezoekers kennis laten maken met het prachtige bezit dat Willen Vrieze heeft nagelaten”, zegt Jan Nitrauw als voorzitter van het comité molen de Vlijt dat tekent voor de organisatie. Dit jaar is het laatste grote project gerealiseerd: de bouw van een nieuwe schuur compleet met een vitrinewand en vooral bedoeld als stalling voor de dorsmachine. Eigenaar Cees van Essen zal deze aan het einde van de Padd'ndag overdragen aan Vrieze's Erfgoed. Onder begeleiding van de Iesselblaozers zal deze dan de nieuwe worden binnen gereden.

Bronzen pad
De Padd'ndag wordt zoals gebruikelijk geopend met de uitreiking van de 'bronzen pad' op voordracht van de Dorpsraad Wapenveld. Dit gebeurd door burgemeester Inez Pijnenburg. Het zal de tiende keer zijn dat zij dit kleinood uitreikt aan een inwoner van het dorp die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. Vanwege haar vertrek in oktober zal het ook de laatste keer zijn dat burgemeester Pijnenburg de uitreiking verricht.

Zeis maaien
Een nieuw onderdeel is dit jaar het Wapenvelds kampioenschap zeis maaien waarvoor zich inmiddels 16 deelnemers hebben opgegeven. Zij moeten in een eerste rond zo'n 25 m2 gras maaien. De beste acht deelnemers gaan door naar de finale waarin de prijzen verdeeld worden. Een ander hoogte punt is het optreden van het piratenkoor de Waop'nveldse Padd'n. Bijzonder is ook het optreden van het Strobalentrio bestaande uit de broers Herman en Joop Jans en hun zwager Dick Boom. Rond het stoelen matten door Dick brengen ze vooral dialectnummers ten gehore.

Kinderen
Voor kinderen zijn er activiteiten als een springkussen, de waterspeelplek, schminken en de activiteiten op het Apeldoorns kanaal. Onder leiding van Buitengewoon Buiten kunnen ze daar met een apenbrug het kanaal oversteken, kano varen en vlot bouwen. En natuurlijk kunnen ze de molenaars aan het werk zien en pannenkoeken eten. En Niels, de man van de roofvogelshow, gaat daarbij ook de hulp van kinderen inroepen!

Boerenmarkt
Nieuw is ook dat de vereniging van plattelandsondernemers Toer de Boer Op haar jaarlijkse Boerenmarkt dit jaar op de Padd'ndag houdt. Dat betekent de komst van een aantal kramen met bijzondere plattelandsproducten. Vaste onderdelen zijn de demonstraties van de gymvereniging Wapenveld en natuurlijk het rogge dorsen. De Kinderwagenparade gaat dit jaar op herhaling en zal bestaan uit circa 15 deelnemers. Ook geeft Beauty & Wings weer een roofvogelshow en speelt een van de vogels een hoofdrol in de opening van de nieuwe schuur. De Padd'ndag wordt gehouden op bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld en de entree is gratis. Wel staat aan de uitgang een melkbus voor vrijwillige bijdragen om Vrieze's Erfgoed in stand te houden. Het volledige programma is te vinden op www.vriezeserfgoed.nl.

Programma

 • 10.00 uur start met uitreiking bronzen pad
 • 11.00 uur: demonstraties gymvereniging Wapenveld
 • 11.30 uur: roofvogelshow Beauty & Wings
 • 11.00 tot 15.00 uur: WK zeis maaien
 • 12.15 uur: opening nieuwe schuur
 • 13.30 uur: demonstraties gymvereniging Wapenveld
 • 14.00-16.00 uur Piratenkoor Waop'nveldse Padd'n
 • 16.00 uur stallen dorsmachine in de schuur onder begeleiding van dweilorkest de Iesselboazers van VIVO uit Veessen
 • 17.00 uur Einde Padd'ndag 2017

Doorlopend

 • Activiteiten op het Apeldoorns kanaal
 • Boerenmarkt van Toer de Boer op
 • rogge dorsen
 • Kinderwagenparade
 • optreden Strobalentrio
 • Molen de Vlijt in bedrijf
 • Streekwinkel geopend
 • Bijenstal geopend

 

Adres
Groteweg 54, 8191 Wapenveld

 

Kaart